home > Onderhoud cv/tanktechniek > Tanktechnieken

Tanktechnieken

Tankkeuringen

A. Periodieke controle

 • visuele keuring zonder graven
 • meting of (en hoeveel) water er in de tank staat met indicatie pasta
 • staal van de bodemvloeistof met een bottomsampler
 • visuele controle op slib/water
 • PH-meting (moet > 6 zijn)
 • controle van de goede werking van het overvulsysteem
 • controle van de goede werking van de eventuele lekdetectie
 • meting van het potentiaalverschil tussen tank en bodem

 

B. Dichtheidstest

Zelfde werken als bij periodieke controle, maar met een extra tanktest met ultrasone apparatuur, die uitsluitsel geeft over de tankdichtheid.

Na goedkeuring van de tank plaatst de technieker een groene dop met een identificatieplaatje waarop de datum van de keuring + de datum van de volgende keuring, alsook zijn eigen erkenningsnummer vermeld staat.

 

Saneren van ondergrondse tanks

Wanneer een reservoir niet meer gebruikt wordt of niet conform is, moet het verwijderd worden.

Uitgraven van de tank

Wij kunnen er probleemloos voor zorgen dat uw oude tank in een minimum van tijd wordt leeggemaakt, gereinigd, uitgegraven of opgeschuimd en eventueel ook vervangen wordt door een nieuwe opslagtank van topkwaliteit (metaal of kunststof), terwijl uw mazout wordt overgeheveld.
Schakelt u over op gas, dan kunnen we u een voorstel doen voor de overname van de mazout.

Vraag ons vrijblijvend een offerte.

Opschuimen van de tank

Volgens de VLAREM-reglementering mag de tank enkel blijven zitten:

 • indien de verwijdering ervan gevaar zou opleveren voor de stabiliteit van een gebouw of;
 • indien verwijdering om praktische redenen onmogelijk is, bv. wanneer de tank zich onder een gedeelte van de woning bevindt. Indien de tank blijft zitten, kunnen wij deze buiten dienst stellen door het opvullen met polyurethaanschuim.

 

Verwijderen van bovengrondse tanks:

Wanneer een bovengrondse tank buiten dienst gesteld moet worden ledigen en reinigen wij de tanks alvorens deze open te slijpen en af te voeren. De restvloeistof wordt reglementair verwerkt. Zuivere mazout wordt aan de helft van de dagprijs overgenomen.

 

Overzicht van onze tankwerken:

 • Verwijderen van water of restvloeistof uit de toezichtsput of tank
 • Reglementaire opslag en verwerking daarvan
 • Ledigen van tanks
 • Reinigen van tanks
 • Buiten dienst stellen van tanks met een inert 2-componenten PU-schuim
 • Plaatsen van mobiele noodtanks
 • Opensnijden en verwijderen van bovengrondse tanks
 • Leveren en plaatsen nieuwe tanks (dubbelwandig metaal of duurzaam PE)
 • Afleveren wettige attesten

Waarom controleren?

Eén liter mazout kan meer dan 100.000 liter grondwater verontreinigen. En omdat veel ondergrondse mazouttanks al zo'n 25 à 30 jaar geleden geplaatst werden, is de bezorgdheid om lekke tanks terecht. De verplichting werd daarom ingevoerd om tanks regelmatig te laten controleren.


Volgens de regels der kunst

Onze erkende tanktechniekers kunnen al deze werken onmiddellijk en volgens de regels der kunst uit te voeren, zodat uw tank conform de huidige Vlarem wetgeving is. Nadien ontvangt u van ons de wettelijke attesten.
Het lijkt u misschien onbegonnen werk om een tank uit te graven of te neutraliseren en te vervangen. Dit behoort - naast het installatiewerk - tot de dagelijkse activiteiten van de firma Blommaert en wij bespreken graag met u de mogelijkheden.


Wetgeving

Wilt u meer info over de specifieke richtlijnen voor mazouttanks groter dan 5.000 liter of voor professioneel gebruik? Dan kunt u terecht bij INFORMAZOUT vzw, Dauwstraat 12, 1070 Brussel, 078 15 21 50, of consulteer dan de website: www.informazout.be.


Automatische herinnering herkeuring tank

Wilt u automatisch geïnformeerd worden wanneer uw tank herkeurd moet worden (om de 2, 3, 4 of 5 jaar al naargelang het type), en wanneer het tijd is voor het jaarlijks onderhoud van uw verwarmingsinstallatie, zodat alles enerzijds steeds wettelijk in orde is?

Bel ons op 055/49 91 27  of vul het antwoordformulier in:

http://www.blommaert.be/agenda/