Professioneel schoorsteenvegen en reinigen van verwarmingsketels en branders met aflevering van wettelijke attesten
home > Onderhoud cv/tanktechniek > Installaties en schoorstenen

Installaties en schoorstenen

Jaarlijks onderhoud verwarmingsinstallaties en schoorstenen

ONZE SPECIALITEIT:

- professioneel schoorsteenvegen

- reinigen van verwarmingsketels en branders

- verwarmingsaudit

Na ieder onderhoud ontvangt u van ons de wettelijke attesten.

 

ONZE ONDERHOUDSDIENST:
4 ervaren techniekers, die dagelijk in teams van 2 werken.

Deze Erkende Brandertechnici doen zowel onderhoud van mazout- als van gasinstallaties.

 

WAAROM SCHOORSTEEN- EN KETELONDERHOUD ?

De roet die vrijkomt bij verbranding zet zich af tegen de wanden van de ketel en de schouw en komt ook gedeeltelijk in de lucht terecht. Door de roetlaag in de schoorsteen moet er in verhouding meer gestookt worden voor evenveel warmte omdat de goede warmte-overdracht van de installatie naar de verwarmingsbuizen daalt. Dus hoe dikker de roetaanslag, hoe meer verbruik en hoe meer luchtverontreiniging. Of omgekeerd:

EEN SCHONE INSTALLATIE GEEFT EEN BETER RENDEMENT

 

MAZOUTKETELS: 

verplicht om uw installatie ieder jaar te reinigen (KB 27 april 2007)

GASINSTALLAITIES:

verplicht onderhoud om de 2 jaar

BEL ONS op 055/49 91 27  of vul het ANTWOORDFORMULIER in:

http://www.blommaert.be/agenda/ 

 

Verwarmingsaudit

Iedereen die een verwamingsinstallatie heeft van meer dan 15 jaar oud, moet éénmalig een 'Verwarmingsaudit' laten uitgevoeren binnen een termijn van twee jaar nadat het toestel 15 jaar oud is geworden. Hierbij wordt het volgende gemeten: rookindex, CO2, CO, O2 , het verbrandingsrendement, de rooktemperatuur en het trekken van de schouw.
De brandertechnici van Blommaert zijn hiervoor Erkend.

Er wordt nadien een 'Verwarmingsauditrapport' afgeleverd.